واحد تربیت بدنی

واحد تربیت بدنی

 

 

امور تربیت بدنی اداره کل پشتیبانی ، خدمات فنی و رفاهی ، در راستای سیاستهای معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و به منظور ایجاد انگیزه و تأمین سلامت جسمی و روانی ، غنی سازی اوقات فراغت ، گسترش روابط اجتماعی همکاران ، دور شدن از زندگی ماشینی ، بازگشت به طبیعت ، افزایش کارایی کارکنان و رشد ورزش قهرمانی در سطح دستگاه های اجرایی و بالاخره توصیه پزشکان سعی می نماید تا ضمن هماهنگی با ادارات ذیربط و تلاش همکاران ، برنامه های مختلف ورزشی (کوهنوردی ،پیاده روی،مسابقات مختلف داخلی و بین دستگاهی) را اداره و اجرا نماید وجلب رضایت همکاران را از امکانات موجود تأمین نماید چرا که این مهم را همواره قدمی برای ارتقای کیفی ورزش همکاران و سلامت ایشان می داند و این امکان میسر نگردید مگر با تمهیدات معاونت محترم اداری و مالی برای تجهیز سالن های ورزش وزارت متبوع به وسایل ورزشی لازم و برگزاری منظم برنامه های متنوع ورزشی درطول سال جاری از جمله مناسبتهای خاص ، شادابی ونشاط وهمچنین توسعه ورزش همگانی را در بیانات مقام معظم رهبری (ورزش برای سلامتو حفظ نشاط است ، سرمایه است که در اواخر عمر برای شما خواهد ماند) در بین همکاران وزارت متبوع وخانواده های ایشان تجلی بخشد.