سیاحتی و زیارتیمجتمع باغ زیبا

مجتمع فرهنگی و تفریحی باغ زیبا

 

  •     مجنمع تفریحی فرهنگی باغ زیبا:این مجموعه توسط اداره کل پشتیبانی از سال86 الی  88  بازسازی و تکمیل و تجهیز گردید وجهت ارائه تسهیلات و خدمات در اختیار موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر قرارگرفت .