معرفی مدیرانمعاون امور فنی

معاون امور فنی

 

بهزاد توانگر 

بهزاد توانگر

معاون امور فنی

 

  •  متولد  : 1349
  • میزان تحصیلات :کارشناسی ادبیات ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • مسئول دبیرخانه و مسئول استعلام گزینش از سال 1375 الی 1387
  • مسئول کار پردازی
  • مسئول امور عمومی
  • مسئول بیمه
  • معاون مدیر کل (از سال 96 تا کنون ) در اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی 
  • تلفن تماس :38512945-021