معرفی مدیرانمعاون امور رفاهی

معاون امور رفاهی

 

 

مجید محمدی 

مجید محمدی

معاون امور رفاهی

 

  • متولد :1346   
  • تحصیلا ت: لیسانس: مدیریت دولتی ، فوق لیسانس : مدیریت امور فرهنگی

  • سوابق اجرایی:
  •  1) از سال 1373تا 1375 مامور در ستاد بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین : بنیاد حکمت صدرا .(کارشناس مسئول بخش تصحیح وترجمه آثار ملاصدرا)
  • 2) از سال 1376تا1383 کارشناس مسئول درحوزه وزارتی وروابط عمومی ، امور ایثارگران و اطلاعات واخبار روابط عمومی
  • 3) ازسال 1384تا 1390کارشناس مسئول بررسی شاخصهای عمومی دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات( بازرس)
  • 4) از سال 1390تاکنون معاون اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی وزارت متبوع

تلفن تماس : 38513022-021