معرفی اداره کل

معرفی اداره کل

 

اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی و رفاهی نیز به عنوان یکی از ادارات کل زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع ، از سال 1388 با ادغام دو اداره کل مدیریت تعاون و رفاه و پشتیبانی و خدمات فنی وظایفی بیشتر را به عهده گرفته که به اختصار به برخی از آن اشاره می گردد.

       بدیهی است که کار برنامه ریزی و تدارکات لازم و مداوم برای تأمین تجهیزات و امکانات خدماتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان وزارتخانه از جمله وظایف این اداره کل به شمار می آید و این مهم همواره سعی گردیده با مطالعه و نیاز سنجی های لازم برای دریافت تخصی های اعتباری موردنیاز در هر سال به نحو مقتضی و مطابق با ضوابط بودجه پیش بینی، پیشنهاد و اقدام گردد.

  مطالعه، بررسی و مدیریت بر خدمات پشتیبانی، رفاهی و فنی، در راستای نظارت بر فعالیت های پیمانکاران و مشاوران در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی و رفاهی، مطابق با مفاد قراردادها و با رعایت صرفه و صلاح دولت و شاخص های فنی صورت می گیرد، از اینرو اقداماتی از قبیل :

 • تأمین، تجهیز، نگهداری، تعمیر و اجاره ساختمان ها، تأسیسات و ابنیه حوزه ستادی وزارتخانه در جهت بهبود فضاهای اداری
 • انجم اقدامات لازم در خصوص تأمین، تجهیز، نصب و بهره برداری از ماین آلات و تجهیزات موردنیاز وزارتخانه و پیگیری امور مربوطه
 •  نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام و تجهیزات عمومی مربوط به حوزه ستادی وزارتخانه و سایر واحدهای تابعه و وابسته
 •  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تأمین و ارائه خدمات نقلیه و ترابری مورد نیاز وزارت متبوع و پیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی
 •  اقدام در جهت نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش
 •  انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان و برگزاری جلسات، سمینارها، مراسم و غیره
 • انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به وزارتخانه
 •  تنظیم اسناد و مدارک مزایده و مناقصات امور مربوط به کمیسیون معاملات و تشریفات مربوطه
 • انجام اقدامات لازم به منظور تأمین سرانه های رفاهی کارکنان وزارتخانه شامل (سهمیه های سفرهای زیارتی و امکانات اقامتی و کمک های غیرنقدی و...) و توزیع آنها بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 •  نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شامل (تعاونی مسکن، مصرف و اعتبار ...) و انجام اقدامات لازم به منظور تقویت و پشتیبانی آنان
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تجهیز، ساماندهی و تقویت مأمورسرا و مکان اقامتی مأمورین وزارت متبوع
 • برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره، بهداشت حرفه ای، مددکاری و ... به کارکنان بازنشستگان، از کارافتادگان و سایر کارکنان وزارتخانه
 •  برنامه ریزی و اجرای برنامه های تربیت بدنی شامل (آموزش، اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)
 •  انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان، وزارتخانه و پیگیری مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی