بسمه تعالی

                                                   

همکار محترم :

                نظر به بهبود کارایی هر چه بهتر اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی در راستای ارائه خدمات مطلوبتر  ، مارا با نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود یاری نمایید .   

                                                              

                                                                                      حسین سیفی ، مدیر کل

ارتباط مستقیم با مدیر کل پشتیبانی

محل درج نظرات ، پیشنهادات و انتقادات