همکار گرامی

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است. 

--------------------------------------------------------------

نکاتی که قبل ثبت باید به آن توجه نمائید:

  1. پس از تکمیل فرمهای ذیل ، کد رهگیری 10 رقمی صادر شده را یادداشت یا پرینت نمائید.
  2. بعد ار دریافت کد رهگیری مدارک مورد نیاز شامل کارنامه ممهور به مهر مدرسه ، تصویر شناسنامه همکار (صفحه اول و صفحه مشخصات فرزند)
    را به صورت اسکن و صرفاً از طریق " پیام اتوماسیون به " آقای فرید فخاری راد مسئول واحد خدمات الکترونیک" ارسال نمایید.
  3. زمان پایان ثبت نام و اسکن مدارک تا چهارشنبه 29 مرداد ماه 99 می باشد، بدیهی است به ثبت نام و ارسال مدارک بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. همکاران میتوانند جهت اسکن مدارک از ظرفیت دبیرخانه های محل خدمت خود بهره مند گردند.
  5. مسئولیت هرگونه مغایرت در صحت اطلاعات و اسکن مدارک به عهده همکاران می باشد ؛ شایسته است دقت لازم به عمل آید.
فرم ثبت نام دانش آموزان ممتاز و کمک هزینه اوقات فراغت تابستان 99

*
*
*
*
لطفا" مشخصات فرزند دانش آموزتان را وارد نمایید:

*
*
*
*